Bhujis pole isegi taevas piiriks

Tänu kõige strateegilisema tehase laiendamisele teatab BKT oma äriplaanist: saavutada 2026. aastaks käive kaks miljardit dollarit ja aastane kogutoodang 600 000 tonni.

Seregno (Itaalia), 20. veebruar 2023 – BKT teekond tuleviku poole algab siin. Või pigem peaks ütlema, et see jätkub siit, sest just 2015. aastal avatud Bhuji tootmisüksuse abil on India rahvusvaheline kontsern tänu ainulaadselt kindlale sissetulekule ja taristule ülemaailmses maastikurehvide sektoris suutnud oma tulevikku kaardistada.

See ei ole mingi ebamäärane projekt – vastupidi – sellel on hästi kavandatud ja oluline kasvukava, mille eesmärk on suurendada Bhuji tootmisvõimsust ja saavutada rehvide aastatoodang 600 000 tonni. Projekt näeb ette kolme aasta jooksul kahe miljardi dollari suuruse käibe saavutamise.

Me teame väga hästi, kuidas BKT armastab väljakutseid vastu võtta. Kas turg muudab suunda? BKT leiab parima viisi, kuidas sellega sammu pidada. Kas pandeemia surub kogu maailma logistika põlvili? BKT on enne teisi selleks valmis. Kas planeet nõuab ettevõtetelt vastutust? BKT näitab oma pühendumust konkreetsete projektidega. Selline suhtumine peegeldab lihtsal viisil kultuuripärandit, kust ettevõte on alguse saanud.

Seega on järgmised kolm aastat, mis on BKT visioonis juba selged, üksnes ettenägelikult ja pühendunult rajatud tee jätkamine, jälgides tähelepanelikult turgu, aga toetudes ka piiramatule julgusele ja kirele.

Bhuj 2012–2023: pindala kasv hektarites 262,60%

Kui esimene rehv 2012. aastal Bhuji tootmisliinilt maha veeres, asus tehas 123 hektari suurusel alal. Toona oli see 500 miljoni dollari suurune investeering. Enne tööde alustamist oli kõrbemaastik täiesti kuiv, seal ei olnud vett ega elektrit. Kuid pärast kilomeetrite kaupa joogiveetorude ja elektriliinide paigaldamist kasvas tootmisüksus hüppeliselt: 126 hektarit 2016. aastal, 131 hektarit 2019. aastal, 137 hektarit 2021. aastal, 258 hektarit 2022. aastal. Prognoosi kohaselt saavutatakse 2023. aasta lõpuks 323 hektari suurune kogupindala, millest 283 hektarit on juba omandatud.

Rohkem ruumi tähendab rohkem võimalusi uute masinate paigaldamiseks, rohkem katsealasid, suuremat mahtu ja kõike sellega kaasnevat. Kasvuprognoos, mis ei peatu ja mis on vastupidiselt suurema nõudluse täitmise alus. Kui mainida viimaseid suundumusi, on BKT äritegevus võrreldes pandeemiaeelse ajaga kasvanud 49% – märkimisväärne kasv, mis annab tunnistust sellest, et India rahvusvaheline ettevõte on alati uuteks võimalusteks ja väljakutseteks valmis.

Ja kui välja tuua veel konkreetseid arvandmeid, siis võrreldes 2015. aasta tagasihoidliku 92 tonniga päevas lõpetas Bhuj 2022. aasta kõikide aegade parima tulemusega, 436 tonniga päevas.

Tõhusamad masinad = suurem tootlikkus ja ohutus

Nüüdseks on Bhujisse paigaldatud tõhusamad masinad, mis võimaldavad töötada kiiremini ja täpsemalt, suurendades toodangu kogust ja lõpptoote kvaliteeti. Näiteks tähendab see, et kõrvaldatud toodete hulk väheneb, mis suurendab tootmisprotsessi jätkusuutlikkust ja vähendab seega tootmiskulusid. Samuti muutuvad protsessid üha usaldusväärsemaks ja – mis BKT jaoks kõige tähtsam – vähenevad oluliselt tööga seotud riskid ja suureneb töötajate mugavus.

Isetoodetud tahm

Veel üks strateegiline valik, mille BKT tegi Bhuji tootmisüksuse arendamiseks, oli investeering oma tahmatehasesse. Tehas võeti kasutusele 2017. aastal, kui toodeti esimesed 65 000 tonni tugevat tahma aastas, mis on spetsiaalselt rehvimustris kasutatav tahmatüüp.  Järgmisel aastal suurenes tootmine 65 000 tonnilt 110 000 tonnini ning lisandus nn pehme tahma tootmine, mida kasutatakse mantlisegus, et parandada selle tugevust ja vastupidavust ning tekitada vähem soojust. 2021. aastal jõudis kahte tüüpi tahma kogutoodang 138 000 tonnini aastas, samas kui eelmisel aastal ulatus see 165 600 tonnini aastas.

2023. aasta eesmärk on 198 600 tonni. Lisaks sellele plaanib teadus- ja arendusosakond lisada kolmanda tahmatüübi, nn eriomadustega tahma. Sel on võrreldes kummisegudes kasutatava tahmaga ainulaadsed omadused, nagu suur vastupidavus värvimisele, kõrge puhtusaste, madal tuhasisaldus ja väga madal PAH-ühendite sisaldus, mis muudab selle sobivaks spetsiifilistes rakendustes kasutamiseks, nagu värvid, plastid ja tindid.

BKT töötajate heaolu

Tehase laiendamine tähendab tootmisvõimsuse suurenemist, aga ka logistika on oluliselt paranenud, mis on võimaldanud uute spetsialistide töölevõtmist, aga ka suuremat paindlikkust tootmis- ja laovoos.

Kui rääkida tööst, siis uute rajatiste ehitamine tähendas ka töötajate ohutustingimuste paranemist, mida BKT võtab väga tõsiselt. Praeguseks on Bhujis tegutsev kogukond väga suur, 2022. aasta detsembri lõpu seisuga oli töötajaid 4776.

BKT investeerib igal aastal märkimisväärselt oma kogukonna heaolusse. Näiteks laiendatakse töötajate perede elamispinda (praegu elab seal peaaegu 1000 inimest), hoolitsetakse nende tervise eest ja toetatakse laste haridusteed. Kokkuvõttes on see tõeliselt mitmekülgne kogukonnatehas, mis on tootmisvaldkonnas üks esimesi häid eeskujusid maailmas.

Hea ressursikasutus

Inimeste heaolu tähendab BKT jaoks loomulikult ka keskkonna heaolu – oluline tingimus, mis peab tänapäeval olema osa kõigi end vastutustundlikuna määratlevate ettevõtete strateegiast.

Bhuj on ka siin eeskujuks. Juba 2013. aastal loodi ettevõttesisene elektrijaam, et oleks olemas usaldusväärne ja kontrollitud energiaallikas. Praegu võimaldavad nii päikesepaneelid kui ka koostootmisjaam energiat ise toota. 2022. aastal laiendati koostootmisjaama 20 MW-lt 40 MW-le ning käimas on veel projekte, et suurendada omatoodetud taastuvate ressursside võimsust.

BKT jätkusuutlikkuse poole liikumise teel on keskmes ka vesi. Alates 2019. aastast on kasutusele võetud null-vedelikuheite põhimõte (Zero Liquid Discharge, ZLD), mille kohaselt ei paisata vedelaid jäätmeid tehasest väljapoole. Kogu tehases kasutatud vesi on töödeldud, puhastatud ja taaskasutatud. ZLD-põhimõtte eesmärk on säilitada veevarusid, vähendada reovee ärajuhtimise keskkonnamõju ning parandada tehase üldist tõhusust ja jätkusuutlikkust.

Säästlikum tahmatootmine

BKT on kasutusele võtnud ka uue lähenemisviisi tahmatootmisele, muutes kogu protsessi säästlikumaks.

Esmalt söe transport. BKT asendas kotid teisaldatavate mahutitega. See tähendab, et rehvitootmistehas saab tahma teisaldatavate mahutitega, mis toimetatakse lattu pneumaatiliselt. See võimaldab BKT-l pakendite pealt säästa, st lähiaastatel 100 000 koti pealt.

Lisaks on kogu transpordisüsteem kavandatud nõnda, et vähendada energiakasutust, tarbimist ja kvaliteeti. Iga ülekandesüsteemi kontrollitakse kaalu ja kasutatud energia järgi. Tulevikuks seatud väljakutseterohke eesmärk on vähendada energiatarbimist kuni 70%. See tähendab, et aastas vähendatakse CO2 heitkoguseid üle kahe miljoni kilogrammi, mis on võrreldav 5000 korteriga, millest igaühes on 100 ruutmeetrit.

Samal ajal jõuab tahma tootmiseks kasutatav gaas nüüd koostootmisjaama, mis suudab taaskasutada 75 000 kuupmeetrit gaasi aastas. See tähendab 215 000 tonni kivisöe kokkuhoidu aastas.

Teadusuuringud pakuvad tulevikuvõimalusi

BKT teadus- ja arendusosakond on mootor, mis võimaldas Bhuji tootmisüksusel kasvada selliseks, nagu see praegu välja näeb. Osakond on juhtinud ettevõtte innovatsiooni ja kasvu, laiendades pidevalt piire ja seistes silmitsi uute proovikividega. 2017. aastal loodud keskus töötab välja nii tooteid kui ka protsesse, et tagada ettevõtte rahvusvaheline juhtpositsioon. Teadlastest ja analüütikutest koosneva meeskonnaga on see jätkuvalt maailma üks olulisemaid ja kaasaegsemaid teaduskeskusi rehvisektoris.

Õige lahenduse otsimine tähendab ka selle katsetamist. Sel põhjusel võeti 2017. aastal kasutusele spetsiaalne katserada. Ringrajal on kuus rada, sealhulgas rada rehvide jõudluse testimiseks kuivades ja märgades tingimustes, asfaltiga kaetud rada ja kallakuga betoonrada. Mitmesuguste katsete ning täpsete seadmete ja instrumentide abil on siin võimalik mõõta paljusid olulisi omadusi, näiteks veojõudu, juhitavust, mugavust, pinnase tihendamist jpm.

Teel tulevikku

„Inimesed on minult küsinud, kas see kõik oli ikka vajalik, nii palju ja nii lühikese aja jooksul,“ sõnas BKT tegevdirektor Rajiv Poddar. Kui otsustasime avada Bhuji tootmisüksuse, olid seatud eesmärgid proportsionaalsed tolleaegse maksevõime, aga eelkõige visiooniga, mis on suur ja konkreetne.

Oleme kõik need aastad entusiastlikult ja ettenägelikult tegelenud turu analüüsimise ja selle prognoosimisega. Kasv on alati vastanud nõudlusele, võib öelda, et oleme olnud julged ja loovad, aga meie eesmärkidel ja investeeringutel on alati olnud kindel alus.

Nõudlus rehvide järele kasvab kogu maailmas ja me ei näe järgmise viie aasta jooksul mingeid märke selle aeglustumisest. Nõudlus hakkas kasvama 2020. aasta pandeemia ajal ja praegu on see Covidi-eelsest tasemest suurem. Kas see on raske? Kas see pakub väljakutseid? Meie visioon on lihtne, mis teeb selle väga konkreetseks.

Teekond, mida alustasime 2012. aastal Bhujis, ei olnud kunagi tagasitee, vaid ettevalmistus tuleviku avastamiseks.“

 

Pildigalerii