Põllumajandusmasinate komplektsete- ja topeltrataste rehvirõhu juhised

1. Traktorite, kombainide ja muude iseliikuvate põllumajandusmasinate komplektsed rattad tarnitakse kliendile või filiaalilattu rehvirõhuga, mis on märgitud rehvi külgpinnale. See kehtib kõigi rataste kohta, mille rehvid on paigaldatud velgedele, millel on ühendusavad põllumajandusmasinate rummudele paigaldamiseks. 1. Traktorite, kombainide ja muude iseliikuvate põllumajandusmasinate komplektsed rattad tarnitakse kliendile või filiaalilattu rehvirõhuga, mis on märgitud rehvi külgpinnale. See kehtib kõigi rataste kohta, mille rehvid on paigaldatud velgedele, millel on ühendusavad põllumajandusmasinate rummudele paigaldamiseks.
2. See on transpordirõhk ja sellisel kujul saadetakse kliendile kogu ratas.
3. Traktorite, kombainide ja muude iseliikuvate põllumajandusmasinate komplektsed rattad, mida kasutatakse kaksik- või lisaratastena – veljest ja vahedetailist koosnevate ratastena – tarnitakse kliendile või filiaali lattu rehvirõhuga, mis on 0,7 bar võrra väiksem rehvi külgpinnal näidatud rõhust. 3. Traktorite, kombainide ja muude iseliikuvate põllumajandusmasinate komplektsed rattad, mida kasutatakse kaksik- või lisaratastena – veljest ja vahedetailist koosnevate ratastena – tarnitakse kliendile või filiaali lattu rehvirõhuga, mis on 0,7 bar võrra väiksem rehvi külgpinnal näidatud rõhust.
4. Lisaratta paigaldamisel tuleb klienti teavitada sellest, et lisaratta rehvi rõhk peab ALATI olema 0,5 (min) – 1,0 (max) bar võrra madalam kui põhirattal. Seda väärtust (rõhkude erinevust) reguleerib klient ise sõltuvalt konkreetsele masinale, millele rattad paigaldatakse, määratud tööülesandest. 4. Lisaratta paigaldamisel tuleb klienti teavitada sellest, et lisaratta rehvi rõhk peab ALATI olema 0,5 (min) – 1,0 (max) bar võrra madalam kui põhirattal. Seda väärtust (rõhkude erinevust) reguleerib klient ise sõltuvalt konkreetsele masinale, millele rattad paigaldatakse, määratud tööülesandest.
5. Ärge kasutage masinat lisaratastega, mis on paigutatud vahedetailidele, kui välise rehvi rõhk on suurem sisemise ratta rehvirõhust või sellega võrdne. Minimaalne rõhkude erinevus peab olema 0,5 bar nii, et välisratta rehvirõhk on väiksem. 5. Ärge kasutage masinat lisaratastega, mis on paigutatud vahedetailidele, kui välise rehvi rõhk on suurem sisemise ratta rehvirõhust või sellega võrdne. Minimaalne rõhkude erinevus peab olema 0,5 bar nii, et välisratta rehvirõhk on väiksem.