ETTEVÕTTE BOHNENKAMP GARANTIITINGIMUSED

Bohnenkamp Warranty

ETTEVÕTTE BOHNENKAMP GARANTIITINGIMUSED

Ettevõte Bohnenkamp avaldab, et kõikidele tema poolt tarnitavatele rehvidele ja teistele kummitehnilistele toodetele nagu sisekummid, kraed, ventiilid ja muu selline, mis on ette nähtud rehvide ja rataste komplekteerimiseks, aga ka velgedele ning velgedele koos rehvidega, laienevad piiramatult valmistajate garantiitingimused, mille sätted on esitatud käesolevates garantiitingimustes.

Sõiduki kasutuseeskirjade (kasutusjuhendite, kasutaja juhiste jms) rehve, koormusi ja liikumiskiirust  puudutavate ettekirjutuste järgimise tingimusel, aga ka antud transpordivahendil kasutatavate rehvide kategooriale laienevate normatiiv-tehniliste dokumentidega ette nähtud kasutuseeskirjade, rehvide transpordi ja hoiustamistingimuste järgimise tingimusel ilma mehaaniliste vigastuste ja remondi jälgedeta, garanteeritakse:

• rehvide, kummi-tehniliste toodete ja rataste vastavus standardite ETRTO, TRA ja GOST nõuetele ning tootja avaldatud tehnilistele parameetritele;

• rehvide vastavus ÜRO Euroopa majanduskomisjoni eeskirjadele ja (või) EL direktiividele, VF tehnilistele reglementidele, mis laienevad antud sõiduvahendil kasutatavate rehvide kategooriale, kui need rehvid kuuluvad kohustuslikule sertifitseerimisele;

• tootmisdefektide puudumine rehvi kogu kasutusaja jooksul.

Kasutusaja lõpp saabub protektori joonise täielikul kulumisel. Protektor loetakse täielikult kulunuks, kui selle joonise sügavus, mida mõõdetakse protektoril spetsiaalselt markeeritud kohtades (kulumise indikaatoritel), on saavutanud 0 mm või protektori piirkonnas on paljastunud karkassi niidid või traat.

Kui rehv pole jõudnud täieliku kulumiseni, siis maksimaalne kasutamise ja säilitamise tähtaeg on 5 aastat alates rehvi tootmise kuupäevast, kui transpordivahendil kasutatavate rehvide kategooriale laienevate normatiiv-tehniliste dokumentidega ei ole teisiti ette nähtud. Tootmise kuupäeva markeering asub rehvi küljel, see võib olla ühildatud tehase markeeringu numbriga ja rehvi DOT koodiga.   

Rehvide loomulikku kulumist kasutamise käigus ei käsitleta tootmisdefektina.

Defekti ilmnemisel tuleb Bohnenkampi esindusse esitada kauba kvaliteedi kontrollimiseks (tehniliseks ekspertiisiks) järgmised esemed ja dokumendid:

1. Ratas koos defektse rehviga.

2. Täidetud nõudeavaldus (saadaval saidil www.bohnenkamp.ee).

3. Ostu või tarnet tõendav dokument (saateleht, tšekk, leping jms).

Erandjuhtudel, kui objektiivsetel põhjustel ei ole rehvi võimalik edastada vastavalt p. 1, siis võib poolte vastastikusel nõusolekul kauba kvaliteedi kontrolli (tehnilise ekspertiisi) läbi viia distantsilt fotode ja teiste infokandjate abil. Foto peab olema terav ja ilma moonutusteta värvi edastamisel. Fotode loetelu, mis on vajalik igal konkreetsel juhul, määrab kontrolli (ekspertiisi) läbiviiv isik.   

Tehase defektide või tehnilistele nõuetele mittevastavuse avastamisel garanteerib ettevõte Bohnenkamp komplekti kuuluva defektse toote või koostisüksuse defektse koostisosa kohese asenduse. Sama või hinnalt ja kasutusomadustelt võrdväärse toote puudumise korral tagastatakse kauba täielik või kasutamata jäänud maksumus.

Juhul kui rehvi kasutati edukalt enne defekti ilmnemist, võidakse rakendada kasutamata jäänud maksumuse hüvitamist, mis arvutatakse välja protektori joonise jääksügavuse alusel.

Garantii laieneb ainult vahetult tarnitavale toodangule. Kõik kaudsete kulude liigid nagu nt rehvide ja rataste monteerimine, seisakud, transpordivahendi transport ja remont, defektse toodangu kohaletoimetamine ja selle vahetus, kolmanda osapoole tehnilise ekspertiisi tasu, meditsiinikulud, juriidilised kulud jne, ei kuulu käesolevate garantiieestingimuste alla.   

Kauba kvaliteedi kontrolli (tehnilise ekspertiisi) rehvi defekti iseloomu määramiseks viivad läbi ettevõtte Bohnenkamp spetsialistid, kes on läbinud väljaõppe rehvitööstuse teadusliku uuringu instituudis, teadusliku nõustamise keskuses „Šina-Tezis“ ja neil on dokumendid, mis kinnitavad nende pädevust mainitud tegevuse teostamiseks.

Ettevõte Bohnenkamp jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevatesse tingimustesse ilma sellest eelnevalt teatamata.

© Bohnenkamp SIA, 2018   www.bohnenkamp.com

ETTEVÕTTE BOHNENKAMP GARANTIITINGIMUSED PDF formaadis

REKLAMATSIOONI VORM
MS Word formaadis

REKLAMATSIOONI VORM
PDF formaadis

Bohnenkamp GARANTIIKOHUSTUSED PDF formaadis

REKLAMATSIOONI VORM MS Word formaadis

REKLAMATSIOONI VORM PDF formaadis